carregant Els Roures   ..
  empresa familiar a Espinalbet.
  Hotels