carregant Ca l'Amagat   ..
  hotel al Berguedą.
  Hotels