carregant Cuylás   ..
  qualitat i servei.
  Material i equipament