carregant La Pinilla   ..
  al nord-est de Segovia.
  Sistema Central