carregant Alpesport   ..
  qualitat d'altura.
  Material i equipament