carregant Roques al carrer   ..
  museu obert de geologia.
  Centre Lúdics