carregant Alsina Graells   ..
  des de 1920 al servei del transport a Espanya.
  Rutes i carreteres