carregant La Hoya   ..
  una porta a la natura i a l'aventura.
  Amèrica del Sud