carregant Los Penitentes   ..
  esquí a Argentina.
  Amèrica del Sud