carregant Zillertal   ..
  un dels resorts més accessibles.
  Alps