carregant Bardonecchia   ..
  1300 a 2800 metres.
  Alps